Vardshusparken7721Per-Åke Spetz har arbetat med fastighetsvärdering sedan 1979.

Under gångna tider har vi varit med om ned- och uppgångar på fastighetsmarknaden.

I början av 90-talet havererade den svenska fastighetsmarknaden och stora fastighetsbolag slogs ut och bolagen övertogs av nybildade bankbolag.

Vi hade en ränta på 500% för en kort tid och svåra situationer uppstod eftersom de flesta bolagen var finansierade i utländsk valuta och kronan föll fritt i relation till övrig valutor. Många bolag var överbelånade och klarade inte den ränteuppgång som blev följden av denna krasch.

Fastighetskrisen gjorde att banker med flera efterfrågade större kompetens inom fastighetsvärdering.

SFF, Samfundet för fastighetsvärdering, numera Samhällsbyggarna, började med att auktorisera värderingsmän. Krav på utbildning, oberoende ställning samt etiska regler blev fundament i auktorisationen.

Vi erhöll vår auktorisation 1995 och är godkända för att utföra samtliga typer av fastighetsvärdering. Med auktorisationen följer att vi är godkända fastigetsvärderare av alla banker.

För mer info läs på Samhällsbyggarna och Svenska Bankföreningen.

Kim Jonsson är utbildad fastighetsvärderare och har studerat 3,5 år vid högskolan i Gävle.

Våra uppdragsgivare:

Banker – Förvaltningsbolag – Försäkringsbolag – Advokater – Byggföretag m fl.