Våra tjänster

Vi är en oberoende värderingsman med auktorisering sedan 1995 för alla slags fastigheter.

Värdering

Vi är auktoriserade för att kunna utföra värderingar på alla slags fastigheter enlig Samhällsbyggarnas rekommendationer.
Tar uppdrag i Östergötland med omnejd

Besiktning

Vi utför underhållsbesiktning för bostadsrättsföreningar och upprättar även en underhållsplan för föreningen att följa.
Är medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Rådgivning

Rådgivning innefattar transaktionsrådgivning, hjälp med uthyrning av lokaler och upprättande av kontrakt.
Vi hjälper dig med nätverk.