Fastighetsvärdering i Östergötland med omnejd

Vi är din partner när det kommer till fastighetsvärdering.

Värderingsinstitutet Östergötland är i dagsläget den enda auktoriserade fastighetsvärderaren som utgår från Linköping och är verksamma i hela Östergötland med omnejd. Det är inte därför du ska välja oss, utan för vår djupgående kunskap och lokalkännedom.

Vi är auktoriserade av Samhällsbyggarna och genomför värdering av samtliga fastighetstyper såsom kommersiella fastigheter, bostadshus, industrifastigheter, bostadsrätter och exploateringsfastigheter. Vi upprättar även värderingsintyg för lagfartsansökan och gör förhandsvärderingar av ny-, till- och ombyggnationer. Våra värderingar följer alltid Samhällsbyggarnas rekommendationer.

Kontakta oss nu!

Kvalitetsgaranti

Vi har hela Östergötland som vårt arbetsområde, vilket gör att du som äger en fastighet i eller nära regionen alltid har möjlighet att kontakta oss.
Vi är dessutom medlemmar i Visamgruppen, samarbetsorganisationen för fristående värderingsinstitut, vilket är ytterligare en kvalitetsgaranti.

Du kan anlita en värderare för att värdera en befintlig fastighet. Men också för att utvärdera till exempel en tillbyggnad eller en planerad nybyggnad ur ett investeringsekonomiskt perspektiv.

För att bli auktoriserad värderare behöver en person ha lång erfarenhet av branschen. Det krävs en god marknadskännedom avseende aktuell fastighetstyp, samt en mycket djupgående kunskap kring den lagstiftning som styr branschen. Det rör sig bland annat om detaljplaner, underhåll och anpassningar samt hur ett hyresavtal fungerar.

Kontakta oss så hjälper vi er med fastighetsvärderingen!

Telefon

Adress

Runstensgatan 5, 582 78 Linköping

Våra Fastighetsvärderare

Kim Jonsson

Per-Åke Spetz

Kontakta oss gärna!